Rekrytering

En rekryteringsprocess kan vara tidskrävande och det kan finnas en svårighet i att nå ut till rätt kandidater. Student Network har därför utformat ett koncept där vi hjälper till med det första steget i rekryteringsprocessen.    Utifrån en kravspecifikation gallrar vi bland kandidater i vårt nätverk där vi presenterar de studenter som är mest lämpade för…