Campus Webbyrå

Student Network grundades av Anna Rydberg och Karsten Deppert som båda har examinerats från
Lunds Universitet Campus Helsingborg och har därmed en stark förankring i regionen. Bolaget är placerat på Mindparks coworking space.

 

Grunden till företaget bygger på att vi ser en nytta att skapa värdefulla arbeten för studenter under deras studietid och ett behov från näringslivet att få in kompetens och drivkraft i sina organisationer. Affärsidén baseras därför på ett kunskapsutbyte mellan dessa arenor.

 

Vår vision är att Campus Helsingborgs studenter har en naturlig roll i näringslivet under och efter sin utbildning.
Vårt långsiktiga mål är därmed att studenterna stannar kvar i Helsingborgsregionen även efter de tagit examen.

VÅRT TEAM

Vårt team består av handplockade studenter som studerar Strategisk kommunikation, Logostik, Service management och mycket mer. Ni har möjligheten att skräddarsy kompetenserna ni efterfrågar till er verksamhet och blir därefter ihopmatchade med rätt studentkonsult för jobbet. Därefter har ni all kontakt med studenten som utför era projekt. Alla praktiska och administrativa frågor tar ni med vår verksamhetschef Martina, det är också henne ni har första kontakten med och som matchar ihop er med en studentkonsult.

Martina Projkovska

Verksamhetschef

martina@campuswebb.se

Martina tog sin kandidatexamen i Digital Design från Kristianstad Högskola (2017). Därefter var hon trainee i Familjen Helsingborgs traineeprogram (2017-2018) och arbetade för Klippans kommun och Helsingborgs stad. I januari 2019 blev hon ansvarig för den operativa och strategiska utvecklingen av Campus webbyrå. 

Anna Rydberg 

Grundare & Advisor

anna@studentnetwork.se 

Anna har examen i Service Management från Lunds Universitet Campus Helsingborg. Hon har även gått Familjen Helsingborgs Traineeprogram och därefter arbetat med kommunikation, projektledning och Talent Management. Anna sitter med i styrelsen för Nyföretagarcentrum, hon drivs av utmaningar och inom Student Network tillför hon ett stort engagemang och långsiktighet. Anna är även en av grundarna av Young In Business, ett affärsnätverk med fokus att skapa långsiktiga relationer.

Karsten Deppert

Grundare & Advisor

karsten@studentnetwork.se 

Karsten är en parallell-entreprenör som alltid ser utvecklingsmöjligheter. Han har studerat Bioteknik på Campus Helsingborg och idag driver han förutom Student Network även Mindpark konferens– och kontorsverksamhet, friskvårdsbolaget MotioMera, hälsoverktyget Wellbefy, kaffe E-handeln Nybryggtsamt översättningsbyrån Contentor. Med ett stort nätverk och gedigen kunskap är han en värdefull tillgång inom Student Network.

Lisa-Mari Gardelius

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 2

Jackline Georgsson

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation, år 2

Rebecka Forsberg

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 2

Emma Carlzon

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 1

Martina Projkovska

Verksamhetschef

martina@campuswebb.se

Verksamhetsansvarig för Campus Webbyrå är Martina Projkovska.

Martina tog sin examen i Digital Design från Kristianstad Högskola (2014-2017). Därefter var hon trainee i Familjen Helsingborgs traineeprogram (2017-2018) och arbetade för Klippans kommun och Helsingborgs stad. I januari 2019 blev hon ansvarig för den operativa verksamheten och strategiska utvecklingen av Campus webbyrå. 

Karsten Deppert

Grundare & Advisor

karsten@studentnetwork.se 

Karsten är en parallell-entreprenör som alltid ser utvecklingsmöjligheter. Han har studerat Bioteknik på Campus Helsingborg och idag driver han förutom Student Network även Mindpark konferens– och kontorsverksamhet, hälso startupen Wellbefyöversättningsbyrån Contentor och driver kaffe e-handeln nybryggt.nu. Med ett stort nätverk och gedigen kunskap är han en värdefull tillgång inom Student Network.

Anna Rydberg 

Grundare & Advisor

anna@studentnetwork.se 

Anna har examen i Service Management från Lunds Universitet Campus Helsingborg. Hon har även gått Familjen Helsingborgs Traineeprogram och därefter arbetat med kommunikation, projektledning och Talent Management. Anna sitter med i styrelsen för Nyföretagarcentrum, hon drivs av utmaningar och inom Student Network tillför hon ett stort engagemang och långsiktighet. Anna är även en av grundarna av Young In Business, ett affärsnätverk med fokus att skapa långsiktiga relationer.